مهمترین راهکارهای بهداشتی خوابگاه ها

 

    1-      بالا بردن سطح فرهنگی دانشجویان در زمینه مسایل بهداشتی به طرق مختلف    

    2-       دادن اختیارات لازم به مدیریت خوابگاه ها

    3-      رسیدگی و حل به موقع مشکلات بهداشتی خوابگاه ها 

    4-      تخصیص بودجه کافی برای بهداشت خوابگاه ها

    5-      تهیه و تامین استانداردهای جهانی خوابگاه و لحاظ کردن آنها در ساخت خوابگاه های دانشجویی

     6 -      ساخت سرویس های بهداشتی به نسبت دانشجو

     7-      توسعه مکان های ورزشی درخوابگاه 

8-      مشارکت دادن دانشجویان در برنامه های بهداشتی خوابگاه ها 9-      نظارت دقیق و مستمر مسئولین به پروژه های ساخت خوابگاه ها 10-   ارائه آموزش های لازم بهداشتی به مسئولین و نیز نیروهای خدماتی خوابگاه ها و نظارت کامل سرپرستان خوابگاه ها بر کمبود نیروهای خدماتی  11-   انجام  تعمیرات ساختمانی مانند تاسیسات ، سمپاشی ، نصب توری در ایام تعطیلی خوابگاه ها 12-  محرومیت دانشجویان خاطی از برخی امکانات مانند بستن درب سرویس های بهداشتی طبقه ای که نظافت را رعایت نمی کنند 13-  جایگزینی خوابگاه های قدیمی با ساختمان های جدید 14-  دو شیفتی کردن نیروهای خدماتی در خوابگاه ها ی بزرگ  15-  تامین بخشی از بودجه خوابگاه از طریق گرفتن هزینه از میهمانان 16-  ایجاد و توسعه فضای سبز در خوابگاه ها 17-  دادن برنامه مدون به شرکت های خدماتی مانند نوع مواد مصرفی ، مقدار مواد و ........... 18-  احداث برخی از سرویس های بهداشتی در خارج از محیط خوابگاه 19-  در نظر گرفتن نمره ی انظباط و بهداشت برای دانشجویان از طرف مسئولین خوابگاه ها

/ 0 نظر / 84 بازدید