# قارچ

لیست اسلاید های قارچ شناسی پزشکی آماده فروش

1.                  Acremonium 2.                  Allcheria boydii 3.                  Alternaria 4.                  Ascocarp 5.                  Aspergillosis 6.                  Aspergillus amestelodumi 7.                  Aspergillus flavus 8.                  Aspergillus fumigatus 9.                  Aspergillus niger 10.              Aspergillus ochraceous 11.              Aspergillus terrreus 12.              Aspergilus ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 125 بازدید