# جوندگان

مدیریت تلفیقی آفات(IPM) چیست؟

مدیریت تلفیقی آفاتIPM الف:اهداف کلی ·                     شناسایی آفاتی که آسیب وارد می کنند. ·                     ایجاد و تنظیم مدیریت تلفیقی آفات (IPM)با استفاده از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 1140 بازدید