عقرب ها

بند پایان هشت پایی هستند که نیش درد ناکی دارند ،زهر عقرب در یک زوج غده واقع در آخرین بند ضمیمه بدن قرار گرفته است ،درجه خطرناکی عقربها به اندازه ورنگ آنها بستگی ندارد و به عبارت دیگر اندازه و شکل ظاهری عقربها اهمیت پزشکی آنها را تعیین نمی کند.

عقربها صرفا ممکن است به منظور دفاع از خود انسان را مورد گزش قرار دهند و ذاتا جانوران مهاجمی نیستند. فعالیت عقربها عمدتا در شب و در فصول گرم سال می باشد.

 

هیچ یک از مناطق ایران از نظر پراکندگی عقرب طیف یکنواختی نداشته و تقریبا در تمام نواحی دیده میشوند.نامهای عامیانه عقربهای خطرناک و مهم ایران عبارتند ازعقرب گادیم، عقرب سیاه، عقرب جراره، عقرب پشمالو و غیره.

 

عقرب گزیدگی

عقرب گزیدگی یکی از معضلات بهداشتی درمانی در بسیاری ازنقاط دنیا از جمله نواحی گرمسیری ایران محسوب می شود به طوریکه پدیده عقرب گزیدگی در روستایی ها و حاشیه شهر نشینها ی خوزستان به عنوان چهارمین عامل مرگ و میر کودکان شناخته شده است. بروز و شدت آثار بالینی عقرب گزیدگی بستگی به جنس و گونه عقرب، فصل گزش، شرایط فیزیولوژیک جانور، دفعات گزش و میزان زهر تزریق شده و همچنین سن، وزن و وضعیت سلامتی فرد گزیده شده دارد.

               

معمولا گزش عقربهای محیط خشک و صحرایی و یا گرم به علت بالا بودن غلظت زهر خطرناکتر از نمونه های مشابه در نواحی سرد و مرطوب است.به همین دلیل موارد عقرب گزِیدگی در ایران مربوط به نواحی جنوب غربی و نواحی خشک و کویری کشور است

.

آثار بالینی ناشی از عقرب گزیدگی

    بسیاری از گونه های عقرب کم خطر هستند. و نیش آنها حتی ممکن است باعث بروز درد شدید یا حساسیت و سوزش گردد که معمولا بدون هیچ عوارضی تدریجا از بین می رود. در مورد زهر عقرب های خطرناک علائم زیر دیده می شود: تنفس سریع، عرق کردن زیاد، افزایش ترشحات بزاق، تهوع، استفراغ  و تشنج است . در حالیکه تلفات معمولا به علت صدمه قلبی یا فلج دستگاه تنفس پیش می آید.

 

تشخیص عقرب گزیدگی

توصیف دقیق بیمار یا همراهان وی که عامل گزش را مشاهده کرده اند بسیار مفید خواهد بود. متاسفانه روش ساده و دقیقی که پزشکان و مردم بتوانند توسط آن گزش عقربهای خطرناک را از کم خطر تشخیص دهند وجود ندارد. در این موارد صرفا" یافته های بالینی دارای ارزش قابل توجه خواهند بود.

 

کمک های اولیه

 در عقرب گزیدگی کمکهای اولیه اختصاصی وجود ندارد. در این موارد شکافتن و مکیدن محل گزش توصیه نمی شود زیرا ممکن است ضایعات موضعی را تشدید کند.بهترین کار این است که به بیمار آرامش دهند، محل گزش را ضد عفونی کنند و عضو را ثابت نگه دارند..

درمان

در مواردی که آثار بالینی جدی و خطرناک مشاهده  نمی گردد با تجویز آرام بخش و تسکین درد.عوارض مزهرومیت قابل درمان و کنترل می باشد.در مواردی که عقرب از نوع خطرناک می باشد تجویز سرم ضد زهرشش عقرب خطرناک ایران به صورت وریدی در سه ساعت اول بسیار موثر میباشد.

 

پیشگیری وتوصیه های احتیاطی

سوراخها و حفرات اطراف ساختمان مسدود گردد.

بهتر است ساختمان از محیط اطراف مرتفع تر باشد.

از فرو بردن دست زیر سنگها حفرات و سوراخهای فاقد دید کافی خودداری شود.

برای خوابیدن در محیط باز از تخت مناسب استفاده شود.قبل از پوشیدن لباس و یا کفش از عدم حضور جانور اطمینان حاصل شود.     

از پا برهنه راه رفتن در محیط باز به خصوص در شب خودداری شود.

در صورت سفر به مناطق آلوده حتما کیف کمکهای اولیه همراه باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید