روشنایی در خوابگاههای دانشجویی

یکی از عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی دانشجویان در محیط های خوابگاهی وجود روشنایی خوب و مناسب بوده که برای کارساز بودن بینایی بسیار ضروری است. زیرا اگر شرایط روشنایی خوب نباشد دستگاه بینایی زیر فشار قرار گرفته و ممکن است به ضعف عمومی و کاهش کارسازی آن بیانجامد . برای کارآمد مناسب دستگاه بینایی باید عوامل روشنایی زیر موجود باشد.                                                 نور کافی

روشنایی باید آنقدر باشد که چشم بتواند بدون تحمل فشار جزئیات شی و پیرامون آن را بشناسد.

روشنایی توصیه شده

نوع کار

میزان روشنایی بر حسب لوکس

قرائت

100

کار اداری عادی

400

گردهمایی های کوچک

900

وظایف کاملا جدی

2000-1300

ساعت سازی

3000-2000

2-توزیع نور

باید پراکندگی روشنایی یکنواخت بوده و بر همه سطوح کار شدت یکسان داشته باشد زیرا در غیر اینصورت به چشم فشار آمده و بر میدان بینایی اثر نامطلوب خواهد گذاشت.از این رو پراکندگی مناسب روشنایی و درست نکردن سایه بر سطح کار برای کارساز بودن بینایی لازم است.

3-نداشتن خیرگی

خیره شدن ناشی از تفاوت خیلی شدید در روشنایی بوده و مثال بارز آن روشنایی چراغ خودروها در شب و عدم ایجاد خیرگی این چراغها در روز است زیرا تفاوت خیلی شدید روشنایی در روز وجود ندارد.خیرگی ممکن است به صورت مستقیم در اثر وجود یک منبع نور و یا بازتابی مانند خیرگی ناشی از لوازم خانگی براق شده یا تابلوهای براق شده باشد و لذا خیره شدن به دلیل ایجاد ناراحتی شدید در چشم و کمبود اساسی بینایی شده و چشم قادر به تحمل خیرگی نیست.

4-سایه نداشتن

وجود سایه واضع و شدید نمانند خیرگی باعث توهم چشم شده و ناراحت کننده است در حالیکه کمی سایه پرهیز ناپذیر است.

1-        ثبات روشنایی

منبع نور باید ثابت باشد و سوسو زدن موجب فشار بر چشم می شود.

2-       رنگ روشنایی

رنگ روشنایی تا هنگامی که شدت آن کافی باشد چندان مهم نیست و چون نور طبیعی بر چشم اثر آرام بخش دارد باید نورهای مصنوعی هرچه بیشتر شبیه نور روز باشند.

 

7-زمینه یا پیرامون شی

هنگامی که شی سیاه در زمینه سیاه قرار گیرد شناسایی آن دشوار بوده در چنین صورت به مقدار زیادی روشنایی نیاز خواهد بود. برای کارساز بودن بینایی طرح رنگ اتاق اهمیت دارد . باید سقف اتاق ضریب بازتابی هشتاد درصد ، دیوارها پنجاه تا شصت درصد ، تزیئنات سی تا چهل درصد و کف اتاق ده تا پانزده درصد بازتاب داشته باشد. برای پیشگیری ازحوادث مثلا در پل ها یا آب گذرها از روشنایی با مغایرت استفاده می شود.

روشنایی طبیعی

روشنایی طبیعی از دو منبع بخش مرئی آسمان و بخش بازتاب آن است.در واقع بخش اصلی نور اتاقها از بازتاب اشیای کم رنگ به وجود می آید استفاده کارآمد از نور طبیعی مستلزم طرح ریزی دقیق ، محل استقرار مناسب و جهت گیری ساختمان و روابط بین ساختمانها در محیط های شهری است. همچنین نور طبیعی به ساعات مختلف روز فصل ، آب و هوا و آلودگی هوا بستگی دارد . چون نور طبیعی با تابش گرما همراه بوده لذا بایستی طوری از نور روز استفاده نمود که اثرات گرمایی آن حذف شود.

پیشنهادهایی برای بهبود روشن سازی به وسیله روشنایی روز

1-       جهت دادن در هر جایی بویژه در خوابگاهها ، مدارس ، کارخانه ها، آزمایشگاهها که به نور یکنواخت نیاز دارند ساختمانها را باید به جهت شمال جنوب جهت داد و در صورتی که جهت ساختمان شرقی – غربی است پنجره ها باید سایه بان داشته باشد.تا آن را در برابر روشنایی مستقیم خورشید حفظ کند.

2-       از بین بردن موانع : این روش کارسازترین اقدام برای بهبود نورگیری است.

3-       پنجره ها

بایستی به خوبی طرح ریزی شده تا نور طبیعی متاثر از بخش مریی آسمان ، اندازه ، شکل و طرز باز کردن پنجره باشد.اگر پنجره بلند باشد روشنایی بیشتری نفوذ می کند و اگر پهن باشد انتشار روشنایی بیشتر است. البته قابلیت پنجره ها را می توان با نصب پرده و توری افزایش یا کاهش داد.

4-       داخل اتاق ها

برای بدست آوردن فایده کامل از روشنایی طبیعی بایستی سقف اتاقها سفید ، بخش بالایی دیوارها به رنگ روشن و بخش پایینی اندکی تیره تر باشدبه طوریکه برای چشم راحت تر باشد.

روشنایی مصنوعی

 گاهی و به ویژه در روزهای ابری روشنای طبیعی روز کافی نبوده و باید از روشنایی مصنوعی کمک گرفت . روشنایی مصنوعی هر چه بیشتر به روشنایی روز نزدیکتر باشد بهتر است.روشنایی مصنوعی بر پنج نوع است :

روشنایی مستقیم : در این روش نور مستقیما به سطح کار تابیده می شود این روش کارآمد و اقتصادی بوده ولی سایه می اندازد.

روشنایی نیمه مستقیم : در این روش 40-10 درصد از روشنایی به سمت بالا می تابدبطوریکه نور از سقف بر روی اشیائ بازتاب می کند.

روشنایی غیر مستقیم: در این روش حدود 90% از نور به سقف و دیوارها تابیده و از آنجا به همه اتاق نور می تابد.

روشنایی نیمه غیر مستقیم : در این روش حدود 60 تا 90 درصد نور به سمت بالا و بقیه به سمت پایین می تابد.

مستقیم – غیر مستقیم: در این روش نور به طور برابر و پراکنده می تابد.

هیچکدام از روشهای گفته شده را نمی توان توصیه و بقیه را منع کرد.

روشهایی روشن سازی مصنوعی

1-       چراغهای رشته ای: بیشترین کاربرد را داشته و در جریان آن جریان برق یک رشته تنگستن را گرم کرده و بسته به درجه گرما نور از آن ساطح می شود.

2-       چراغهای مهتابی : از نظر مصرف برق اقتصادی بوده این چراغها خنک و کارآمد بوده و به نور طبیعی نزدیک است.

مجمع انرژی ساطع شده از چراغهای رشته ای انرژی نوری 05/0 و انرژی گرمایی 95/0 و در چراغهای مهتابی به ترتیب برابر 21/0 و 79/0 است.

استانداردهای روشنایی

چشم انسان در برابر طیفی از روشنایی بین 1/0 لوکس (شبهای کاملا مهتابی ) تا صدهزار لوکس ( آفتاب کاملا درخشان)باشد واکنش نشان می دهد.در باره استانداردهای روشنایی اختلاف سلیقه بسار است زیرا قابلیت انطباق چشم زیاد است .

اثرات زیست شناختی روشنایی

امروزه از روشنایی روز (در انکوباتور شیشه ای ) بیلی روبین را به ترکیبات ساده تبدیل می کنندو به عنوان یک اقدام درمانی برای درمان یرقان نوزادان نارس مبتلا به افزایش بیلی روبین خون استفاده می کنند.دیگر اثار زیست شناختی روشنایی عبارتند از اثر بر روی گرمای بدن ، فعالیت بدنی ، تحریک ساخته شدن ملانین ، فعال شدن پیش ویتامین D ، ترشح غده فوق کلیوی و مصرف غذا

/ 0 نظر / 14 بازدید