مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات (Integrated Pests Management)

1-    مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات یا IPM چیست؟

 IPM ،فرآیندی است برای اتخاذ تصمیمی که به شما کمک می کند تا به هنگام نیاز به سرکوبی حشرات، زمان و مکان آن را تعیین نماید. این فرایند به شما کمک می کند تا راهکار مناسبی را در برابر حملات آفات به کلکسیون شما بکار بگیرید.

IPM را می توان به شکل خاص یک محل و یا قابل تطابق بودن برای هر موزه بکار برد. IPM ساختاری را فراهم می آورد تا یک تصمیمی درست و جواب دهنده را برای مبارزه با آفات اتخاذ نماییم. IPM ذر موزه دو هدف دارد:

 

1-    حفظ موزه و مجموعه های موجود در آن از آفات

2-    کاهش استفاده از آفت کش ها در کلکسیونها

 

2- چرا باید از IPM استفاده کرد؟

آفت کشها خطرات بهداشتی فراوانی را به پرسنل و کارمندان وارد می سازند. استفاده غیر مستقیم و تماس با حشره کش ها می تواند منجر به عوارض شدیدی چون آبریزش بینی، تهوع و اختلال در تنفس گردد. همچنین تماس با آفت کشها می تواند عوارض مزمنی چون حملات، تحریکات چشم وپوست و افت و نقص در حافظه گردد.

بسیاری از آفت کشها سرطانزا یا مستعد کننده برای ابتلاء به سرطان بوده و یا ناقص کننده جنین در تنیان می باشند. برای حفظ خود، فرزندان، بازدیدکنندگان و محققان استفاده از آفت کشها باید با ذقت فراوان و طبق دستورالعمل موجود در برچسب سم انجام شود. یادداشت های ریاست جمهوری تمام آژانسهای فدرال را برای تطابق IPM در سیاست های مدیریتی، راهنمایی می نماید. این یادداشتها و نقل قول ها از بخش داخلی (DOI) و سیاستهای NPS (National Park Service) روی IPM در بخش ضمیمه A آورده شده است. NPS-77 و منابع طبیعی مدیریت راهبرد، رهنمودهایی را در جهت استفاده از آفت کشها در NPS فراهم آورده است.

 

3- آفت کشها چه خساراتی را به اجزاء موزه می زنند؟

آفت کشها می توانند خسارات زیر را وارد نمایند:

·        فرسایش فلزاتی مثل آهن، برنج، و سایر فلزات رنگ روشن

·        اضمحلال پروتئین نظیر خز، پر، چرم، پشم و موی اسب

·        زوال و نابودی کاغذ

·        چروکی، سخت شدن و نرم شدن پلاستیک

·        تغیر رنگ در رنگها و رنگدانه ها

·        لک برداشتن سطوح و تماس با بخارات

 

موزه ها سالهاست که به شکل روتین و معمول از آفت کشها در کلکسیون خود استفاده می کنند. بسیاری از این سموم ضایعاتی را روی سطوح به جا می گذارند. مدارک مربوط به کلکسیون را به منظور ثبت استفاده های قبلی از سموم بررسی نمایید. ذر هر حال باید توجه داشت که مصرف کنندگان سموم معمولا موارد استفاده از آفت کشها را گزارش نمی کنند. همواره مطمئن باشید که هنگام دست زدن یه اشیاء احتیاط کامل را رعایت می کنید.

معمولا انواع مختلفی از آفت کشها در کلکسیون موزه ها استفاده می شود. هیچیک از این آفت کشها در حال حاضر برای استفاده توصیه نمی شود. آفت کشهایی که به شکل رایج در موزه استفاده می شوند شامل:

·        آرسنیک (Conserve O Gram 3/2)

·        کلرید جیوه

·        تیمول

·        د.د.ت

·        اکسید اتیلن (Conserve O Gram 2/2)

·        دیکلرووس (DDVP, Vapona) (Conserve O Gram 2/4)

·        نفتالن

·        پارادیکلروبنزن (PDB)

 

4- اجزای برنامه IPM چیست؟

هر یک از اجزاء IPM در حال توسعه بوده و همگی به شکل فرایندی چرخشی در طبیعت می باشد.برای انجام موثر برنامه IPM می باید:

·        ایجاد توافق بواسطه کار با سایر پرسنل در پارک، چرا که IPM برای موثر واقع بودن نیاز به هماهنگ بودن دارد.

·        شناسایی آفاتی که منجر به خسارت در کلکسیون می گردند

·    مرور برنامه های سیاست NPS برای درک و شناخت چگونگی کار IPM و مسئولیت پذیری افراد هنگام استفاده از ترکیبات شیمیایی

·    ایجاد حق تقدم برای تمرکز بر روی وظایف یک مدل سازماندهی شده. بطور مثال تنظیم یک برنامه کنترل و پایش در منطقه ای از کلکسیون که شامل نمونه های حساس اولیه گیاهی می باشد.

·    فراهم ساختن عملکردی آستانه ای و آغازگر. تغییر عادات در آفات، رسیدگی صحیح به امور داخلی و استفاده از روشهای غیر شیمییایی مثل فریز کردن و اکسیژن زدایی در محیط.

 

در صورت نیاز آفت کش شیمیایی را که برای استفاده مساعد و مناسب می باشد را جستجو و پیدا کنید. مبارزه بایستی زمانیکه آفت پیدا و شناسایی شده ، انجام شود. همواره می بایست برای استفاده از هر آفت کشی در پارکها از هماهنگ کننده های محلی IPM کسب رضایت نمود.

·        با ارزشیابی نتایج از کار کردن استراتژی برنامه خود مطمئن شوید.

·        امور مبارزه و کنترل را به درستی مستند سازید

 

E- کنترل وتنطیم نمودن (Monitoring)

1- چرا باید آفات و محیط را کنترل کرد؟

می توان کنترل محیط و آفات را با انواع مختلفی از اطلاعات انجام داد. کنترل آفات به شما:

-        اطلاعات مهم و پایه را درباره حشراتی که در کلکسیون شما وجود دارد می دهد

-        اینکه چطور آفات وارد موزه شده اند

-        آفات درکجای موزه مستقرند

-        چه تعداد  آفات در موزه وجود دارند

-        آیا استراتژی کنترل بکارگرفته شده کار می کند

کنترل محیط به شما:

-        اطلاعات مهم و پایه را در مورد محیط موزه می دهد.

#
/ 1 نظر / 170 بازدید

مرسی