گال (جرب)

بیماری گال  یا جرب یکی از مهمترین بیماریهایی است که توسط مایت ها(کنه ها) ایجاد می شود.مایتها موجوداتی میکروسکوپی بوده و جزو بندپایان به حساب می آیند.

این بیماری بیشتر در شرایط نامساعد بهداشتی و تراکم جمعیت رخ داده و در زمان جنگها: بلایای طبیعی: در اردوگاهها و زندانها شیوع بیشتری دارد.

بیماریزایی:

عامل بیماری گال

Sarcoptes scabiei))   پس از قرار گرفتن در سطح پوست شروع به سوراخ کردن و وارد شدن به زیر پوست میکند و روزانه 2-3میلیمتر در زیر پوست تونل مارپیچ حفر می کند. پس از چند روز این تونلها در ابتدا قرمز و سپس سیاه رنگ می شوند. مایتها درون تونلها تخم گذاری میکنند که همراه با خارش شدید است.  .

بندپا در روز بی حرکت است و شبها شروع به فعالیت

می کند.

بیماری اغلب در محل هایی از پوست که ظریف و چین خورده است مثل بین انگشتان؛مچها؛آرنج و پاهابوجود می آید.

روش تشخیص:

اولین علایم ظاهر شده خارشهای شبانه است. به دنبال آن راشهای پوستی در اثر حساس شدن فرد به مایت بوجود می آید و گاهی اوقات محل خارش با عفونتهای ثانوی(باکتریال و قارچی) همراه است.

در تشخیص آزمایشگاهی با سوزنهای تشریح ظریف پوست را خراشیده و مایتها رابرداشته و زیر میکروسکوپ مشاهده میکنند.

راههای انتقال بیماری:

ـ بطور مستقیم با تماس پوستی

ـ استفاده از لباسهای زیریا حوله دیگران

ـاستفاذه از پتو و ملحفه فرد آلوده

ـ عدم شستشو و استحمام مرتب بدن

ـ استفاده از تیغ مشترک آلوده

روش های پیشگیری:

1.       عدم استفاده از وسایل شخصی دیگران مانند حوله و لباس زیر

2.       برطرف نمودن موهای زاید بدن

3.       استحمام مرتب بدن و تعویض به موقع لباسهای زیر

درمان:

استفاده از امولسیون بنزیل بنزوات که باید از گردن به پایین مالیده شود و 5-10 دقیقه بعد لباسها را پوشیده؛ یک بار درمان کافی است.

توجه1: کلیه افراد یک خانواده یا جامعه کوچک که در تماس نزدیک با هم هستند باید درمان شوند.

توجه2:عدم استفاده از لباس و ملحفه بیماران لااقل برای مدت 4 روز و یا تناوب استفاده از لباسها پس از شستشو و اطو کردن آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید