مهمترین معضلات بهداشتی خوابگاه ها

1-عدم وجود امکانات و تجهیزات بهداشتی و درمانی در خوابگاهها

2-وجود حشرات و جوندگان و سایر حیوانات موذی و مزاحم

3-عدم رعایت بهداشت توسط دانشجویان

4-کمبود سرویسهای بهداشتی به نسبت دانشجو

5-فرسودگی ساختمانها و تجهیزات و سیستمهای حرارتی و برودتی

6-کثرت جمعیت خوابگاه نسبت به فضای فیزیکی

7-مناسب نبودن برخی خوابگاه ها برای زندگی دانشجویی

8-مسائل فرهنگی

9-کمبود امکانات فیزیکی خوابگاه ، ملزومات ، امکانات رفاهی ، فضای سبز ، فضای ورزشی

  10-آلودگی صوتی

  ١١- تردد مهمانان در خوابگاه

  12-کمبود نیروی انسانی خدماتی نسبت به سرانه دانشجو و فضای خوابگاه

  13- پراکندگی خوابگاه ها در سطح شهر

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید