لیشمانیور

لیشمانیوز ها

 

لیشمانیوزها از مهمترین بیماری های قابل انتقال به وسیله حشرات هستند و در اغلب نقاط جهان به صورت ضایعات پوستی (سالک)، احشایی (کالاآزار)و مخاطی پوستی مشاهده می شوند.عامل بیماریزا تک یاخته ای به نام لیشمانیا است.انتقال انگل لیشمانیا به انسان از طریق گزش پشه خاکی ها صورت می گیرد.در ایران این بیماریها به صورت ضایعات پوستی (خشک یا مرطوب) و احشایی بروز می کند.

 

لیشمانیوز پوستی (سالک) خشک یا شهری:

عامل لیشمانیوز پوستی شهری انگلLeishmania tropica  است که توسط پشه خاکیPhlebotomus sergenti  انتقال می یابد و مخزن آن انسان می باشد. دوره نهفتگی (کمون) بیماری طولانی (8-2 ماه) است زخم ها بیشتر روی صورت ظاهر می شود اما در مقایسه با نوع روستایی تعداد زخم ها کمتر است.

 

کنترل لیشمانیوز پوستی شهری:

کشف موارد حاد بیماری و درمان آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است بهسازی محیط، سمپاشی ابقایی و پشه بند های آغشته به حشره کش و دورکننده ها باعث کاهش موارد بیماری می گردد.

 

لیشمانیوز پوستی (سالک) مرطوب یا روستایی

عامل لیشمانیوز پوستی روستایی انگل L. major است که توسط پشه خاکی Ph. papataiانتقال می یابد و مخزن آن جوندگان می باشند.دوره نهفتگی بیماری کوتاه  (چند هفته تا چند ماه) است و زخم ها بیشتر روی صورت پاها،دستها وصورت دیده می شود.

 

کنترل لیشمانیوز پوستی روستایی

از بین بردن جوندگان با فسفر دوزنگ تا شعاع 500متری اماکن انسانی، میزان بروز بیماری را کاهش می دهد.

درمان بیماران، احداث مناطق مسکونی دور از مزارع، بهسازی محیط، سمپاشی ابقایی و پشه بند های آغشته به حشره کش و دورکننده ها باعث کاهش موارد بیماری می گردد.

و مبارزه با ناقل توصیه می شود.

 

درمان لیشمانیوز پوستی

برای درمان بیماری از ترکیبات 5ظرفیبی آنتی موآن (گلوکانتیم)استفاده می شود. همچنین می توان از روش های فیزیکی مانند سرمادرمانی، پرتودرمانی، گرمادرمانی و در بعضی از موارد از داروی پارامومایسین کمک گرفت.

لیشمانیوز احشایی یا کالاآزار

کالاآزار عارضه ای است که بصورت تب های نامنظم و غالبا" طولانی، کم خونی و بزرگی طحال و کبد تظاهر می کند. عامل آنL. Infantom  است که توسط پشه خاکی های لاروسیوس انتقال می یابد و مخزن آن سگ سانان (سگ، شغال، روباه) می باشد. این بیماری در ایران غالبا" در کودکان زیر 10 سال بروز می کند.

 

کنترل لیشمانیوز احشایی

در مناطق آلوده از بین بردن سگ های آلوده و سایر مخازن توصیه می شود و آموزش بهداشت و درمان بیماران مهم است.در شرایط کشور ما سمپاشی به تنهایی موثر نیست و استفاده از پشه بندها، دورکننده ها و  بهسازی محیط همراه با مخازن بیماری، بیماریابی و درمان بموقع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و عدم کشف بموقع بیماری موجب مرگ و میر می گردد.

 

درمان لیشمانیوز احشایی

درمان اختصاصی کالاآزار با ترکیبات 5 ظرفیبی آنتی موآن (گلوکانتیم) صورت می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 62 بازدید