مورچه های نیش زن

 

اهمیت عمو می و پزشکی

تعدادی از مور چه های آتشین بومی ایالات متحده هستند مورچه های آتشین از طریق نیش خود زهر نکروزه را که حاوی ترکیبات آلکالوئیدی است و برای فلج کردن طعمه به کار می رود تزریق می کنند.

افراد کارگر مورچه های آتشین از طریق آرواره ها یشان به پوست می چسبند و انتهای شکم خود را برای فرو کردن نیششان پایین می آورند لذا این حشرات هم نیش می زنند و هم گاز میگیرند اما نیش آنها باعث ایجاد حساسیت و سو ختگی نمی شود بلکه در طی 24 ساعت یک جوش چرکی به وجود می آید که ممکن است به مدت یک هفته یا بیشتر با قی بماند . در برخی از افراد با وجود اینکه حدود 10000 بار توسط این مورچه ها نیش زده شده اند اما هیچ واکنش ایمنولوژیکی یا مسمومیت مشاهده نشده است .

 

تو صیف عمو می

افراد کارگر مو رچه های آتشین 6-4 میلی متر طول دارند و به رنگ قرمز قهوه ای یا قهوه ای سیاه می باشند و در اماکن خارجی مور چه های آتشین را می توان از طریق تپه های موجود بر روی لا نه شان که در قسمت شرقی بلند تر است و بین 90-8 سانتی متر ارتفاع دارد و توسط رو یش گیاهی احاطه شده شناسایی کرد.

 

انتشار جغرا فیایی

این مورچه ها ممکن است ازانبار گلخانه یا خاک موجود در شن های مورد استفاده برای کف سازی کف سازی کشتی وجود داشته باشند . این مورچه  ها به دو صورت گزارش شده اند.

یکی انتشار غیرعمدی توسط مردم و همچنین انتشار از طریق سیل یا پرواز پرندگان مهاجر .

حداقل 1012 کیلو متر مربع از زمینهای ایالات متحده به این مورچه ها آلوده است .

 

بیولوژی و رفتار

تپه مخصوص لانه در طی یک دوره 5 ماهه بعد از تاسیس کلنی شکل می گیرد پس از یک سال تعداد افراد موجود در لانه ممکن است به 10000 یا بیشتر برسد پس از یک سال حدود 30000 کارگر و پس از 5/2-2 سال حدود 60000 کارگر خواهد داشت . طول بدن کارگر ها 5-3 میلی متر بوده و     180-90 روز عمر می کنند ملکه ها بزرگترند 5-2 سال زندگی می کنند و      می توانند 1500 تخم در روز بگذارند . یک کلنی بالغ می تواند در طول سال 4500 ملکه جدید تولید کند. مورچه های آتشین همه چیز خوارند.

 

درمان نیش ها

نیش مورچه های آتشین مشابه نیش زنبورهای وحشی یا عسل معالجه می شود .

که باعث جوشهای چرکی مشخصی می شود که برای جلو گیر ی از کنده شدن پوست این قسمت ها پانسمان آنهاضروری است کیسه آب یخ  پماد های آنتی بیو تیک یا کرم های هیدروکورتیزون اغلب برای واکنشهای موضعی تجویز می شوند اپی نفرین  آنتی هیستامین  وسایر اقدامات پیشگیرنده برای واکنش های وخیم تر و عمومی به کار می روند.

 

 

/ 0 نظر / 96 بازدید