مدیریت تلفیقی آفات(IPM) چیست؟

مدیریت تلفیقی آفاتIPM

الف:اهداف کلی

·                     شناسایی آفاتی که آسیب وارد می کنند.

·                     ایجاد و تنظیم مدیریت تلفیقی آفات (IPM)با استفاده از تکنیکهای مختلفبه طوریکه بر اساس آن از آفت کشها تنها زمانی استفاده خواهد شد که سایر روشهای دیگر کاربردی نداشته باشند .

 ب:تعریف آفات

آفت، موجود زنده ای است که زندگی ما را به مخاطره می اندازد ، هر چند که این موجود در طبیعت یا مکان دیگر ممکن است موجودی مفید باشد.

ج: تدابیر مورد استفاده در هنگام مواجهه با آفات

جهت مبارزه با آفات و متوقف نمودن رشد آن ها و جلوگیری از بازگشت مجدد این بندپایان  از روشهای زیر استفاده خواهد شد:

·                     بازرسی کامل محدوده ای که آلودگی در آنجا یافت شده است

·                     بررسی و مطالعه دقیق محل و مرکز آلودگی

·                     جداسازی و ایزوله کردن نمونه آفت زده

·                     جداسازی آفات و نمونه های آفت زده  و ایزوله کردن وخروج نمونه ها در درون ظروف در بسته به منظور جلوگیری از انتشار آنها

·                     ثبت دقیق اطلاعات مربوطه(مرحله رشد آفت ، نمونه های موجود در محل آلوده گی، نمونه های آلوده )

·                     شناسایی نوع آفت ، چرخه زندگی آفت

بر پایه اطلاعات جمع آوری شده به پرسشهای زیر پاسخ داده خواهد شد:

-                     آیا حذف آفت به راحتی قابل انجام است؟

-                     آیا تخمی از آفت مشاهده می شود؟

-                     تعیین حداقل آسیب ایجاد شده جهت اتخاذ روش مناسب برای کنترل ؟

·                     برآورد میزان آلودگی

·                     مطالعه دقیقدر زمینه مبارزه ای که قرار است انجام شود

·                     شروعIPMاز محلی که برای اولین بار آلودگی در آنجا مشاهده شده است با استفاده  روش های مختلف مانندفریز کردن،ایجاد محیطهای بدون اکسیژن و یا جایگزینی گاز دیگری به جای اکسیژن نظیر نیتروژن، ارگون و  دی اکسید کربن جایگزین ، استفاده از جاروبرقی و یا حتی سموم مناسب و کارا با در نظر گرفتن کلیه جوانب

·                     پاکیزه کردن کلیه نمونه ها و اشیاء موجود بعد از انجام روشهای کنترلی با استفاده ازجارو برقی با رعایت کلیه جوانب به نحوی که کوچکترین آسیبی به محل وارد نسازد

·                     حذف آفات مرده و ضایعات ناشی از آن ها شامل جسد آفات، پوسته های لاروی و لانه هایی که می توانند آفات جدید را جذب نمایند

·                     تنظیم برنامه ای جهت ممانعت از بازگشت مجدد آفتو دقت و مراقبت تا حصول اطمینان به عدم وجود و یا بازگشت آلودگی

·                      در صورت وجود مشکلی در ساختار عمومی ساختمان بایستی به کارکنان بخش خدمات اطلاع داده و با همکاری آن ها تعمیرات لازم را انجام داد کنترل دقیق موادی که وارد موزه می شود و جلوگیری از ورود مواد آلوده

 آفات محیطی

هر آفتی که در محیط زندگی وجود دارد ممکن است به راحتی وارد اماکن و ساختمان هایی که به درستی عایق نشده اند شوند.

 سوسری ها، جیرجیرک ها، موشها، مگس ها، مورچه ها، هزارپا ، موریانه ها و هر آفت معمولی می تواند ساختمان ها و اماکن را مورد تهاجم  قرار می دهند

مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات IPM (Integrated Pests Management)

IPM ،فرآیندی است برای اتخاذ تصمیمی که  به ما کمک خواهد کرد تا به هنگام نیاز به سرکوبی حشرات، زمان و مکان آن را تعیین نموده و راهکار مناسبی را در برابر حملات آفات بکار بریم.

اهمیت استفاده از IPM

از آنجاییکه آفت کشها خطرات بهداشتی فراوانی را به پرسنل و کارمندان وارد می سازند. استفاده غیر مستقیم و تماس با حشره کش ها می تواند منجر به عوارض شدیدی چون آبریزش بینی، تهوع و اختلال در تنفس گردد. همچنین تماس با آفت کشها می تواند عوارض مزمنی چون حملات، تحریکات چشم و پوست و افت و نقص در حافظه گردد.

بسیاری از آفت کشها سرطانزا یا مستعد کننده برای ابتلاء به سرطان بوده و یا ناقص کننده جنین می باشند. برای حفظ خود، فرزندان، استفاده از آفت کشها باید با دقت فراوان و طبق دستورالعمل موجود در برچسب سم انجام شود.

 سایرخسارات ناشی از مصرف آفت کشها

·                     فرسایش فلزاتی مثل آهن، برنج، و سایر فلزات رنگ روشن

·                     اضمحلال پروتئین نظیر خز، پر، چرم، پشم و موی اسب

·                     زوال و نابودی کاغذ

·                     چروکی، سخت شدن و نرم شدن پلاستیک

·                     تغیر رنگ در رنگها و رنگدانه ها

/ 1 نظر / 610 بازدید
امیر حسین غلامی

با سلام اینجاب کارشناس مسئول تاسیسات فاضلاب استان زنجان هستم. با توجه به اینکه شبکه فاضلاب شهر زنجان به 3 سال است که به بهره برداری رسیده لذا نیاز به سمپاشی دوره دارد. لطفا با توجه به مشکلات ایجاد شده ونیاز مبرم هرچه سریعتر جهت انجام برخی مذاکرات با بنده تماس حاصل فرمایید