شرکت نیک اندیشان فردا

این وبلاگ به مسائل مربوط به حشرات و جوندگان و راههای شناسایی و کنترل آنها خواهد پرداخت

+ فهرست سموم مجاز کشور جهت مبارزه با آفات خانگی

فهرست سموم مجاز کشور جهت مبارزه با آفات خانگی

ردیف

نام عمومی

کلاس

گروه

فرمولاسیون

نام تجاری

موارد مصرف

پادزهر

تاریخ ثبت

Acute oral

for Rat mg/Kg

ملاحظات

1

آلترین

Aricthrin

حشره کش

پایروتروئید

Ec25%1

TB%15

Pynamin

حشره کش خانگی

درمان علائمی صورت می‌گیرد

1/1/47

585

-

2

بندیو کارب

Bendiocarb

حشره کش

متیل کاربامات

Wp%802

فایکام

حشره کش خانگی

سولفات آتروپین

14/12/53

40156

کاهش کولین استرار

3

بیو آلترین

Bio allethrin

حشره کش

پایروتروئید

L%0/223

بیوآلترین

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

2/8/55

3/5/51

1042

-

4

بیورسمترین

Biores methrin

حشره کش

پایروتروئید

L%o1

-

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

30/5/51

2/8/55

7070

-

5

پرمترین

Per methrin

حشره کش

پایروتروئید

Wp%25  %o/5

کوپکس

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

11/6/58

4304000

-

6

پروپکسور

Propoxur

حشره کش

کاربامات

EC %25 Spray %2%1

بایگون

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

1/10/47

50

کاهش کولین استرار.

7

پیرترین

Pyrethrin

حشره کش

پایروتروئید

 

EC%25

L%25

پیرتروم آلفادکس:

Alfadex

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

1/10/47

1030

دارای 6 ایزومر

8

تترامترین

Tetramethrin

حشره کش

پایروتروئید

 

 

-

نئوپای نامین

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

1/10/47

2/2/50

5000

-

9

سایفلوترین

Cyfluthrin

حشره کش

پایروتروئید

Wp%10

سولفاک

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

25/8/71

20/12/75

 

500

دارای داوم زیاد

10

برودیفاکوم

Brodifacom

موش کش

آنتی کوآگولانت

B%o/oo5

کلرات

موش کش

ویتامین K1

3/12/62

 

3/.

منهدم کننده ویتامین K1  واکس پلاک و پلیت

11

برومادیالون

Bromadialone

موش کش

آنتی کوآگولانت

B%o/oo5

لانیرات

موش کش

ویتامین K1

29/2/76

تمدید سه سال

125/1

طعمه این سم برای جوندگان لذیذ است .

12

آلترین

Aricthrin

حشره کش

پاپروتروئید

EC%251

TB%25

Pynamin

حشره کش خانگی

درمان علائمی صورت می‌گیرد

1/1/47

585

-

13

بند یوکارب

Bendiocarb

حشره کش

متیل کاربامات

WP%802

فایکام

حشره کش خانگی

سولفات آتروپین

14/12/53

40156

کاهش کولین استرار خون.

14

بیو آلترین

Bio

cllethrin

حشره کش

پاپروتروئید

L%223

بیوآلترین

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

2/8/55

3/5/51

1042

-

15

 بیورسمترین

Biores

methrin

حشره کش

پاپروتروئید

L%1

-

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

30/5/51

2/8/55

7070

-

16

 پرمترین

Per methrin

حشره کش

پاپروتروئید

ٌWe%25, %5

کوپکس

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

11/6/58

4304000

-

17

پروپکسور

propoxur

حشره کش

کاربامات

ٍ‍EC%25 spray

%2 %1

بایگون

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

1/10/47

50

کاهش کولین استرار

18

 فنوترین  

حشره کش

پاپروتروئید

 

Pynamin

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

-

 

 

19

فنیتون

حشره کش

پاپروتروئید

Wp%10

فایکام

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

-

 

 

20

سایفنوترین

حشره کش

پاپروتروئید

B%o/oo5

بیوآلترین

حشره کش خانگی

-

-

 

 

EC1  مایع امولسیون شونده               WP1 پودر با قابلیت تر شوندگی                     L3 مایع               B1 طعمه                         O5 پودر

 

نویسنده : شرکت خدماتی نیک اندیشان فردا ; ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٢٧
تگ ها: سموم
comment نظرات () لینک