شرکت نیک اندیشان فردا

این وبلاگ به مسائل مربوط به حشرات و جوندگان و راههای شناسایی و کنترل آنها خواهد پرداخت

+ مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات (Integrated Pests Management)

1-    مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات یا IPM چیست؟

 IPM ،فرآیندی است برای اتخاذ تصمیمی که به شما کمک می کند تا به هنگام نیاز به سرکوبی حشرات، زمان و مکان آن را تعیین نماید. این فرایند به شما کمک می کند تا راهکار مناسبی را در برابر حملات آفات به کلکسیون شما بکار بگیرید.

IPM را می توان به شکل خاص یک محل و یا قابل تطابق بودن برای هر موزه بکار برد. IPM ساختاری را فراهم می آورد تا یک تصمیمی درست و جواب دهنده را برای مبارزه با آفات اتخاذ نماییم. IPM ذر موزه دو هدف دارد:

 

1-    حفظ موزه و مجموعه های موجود در آن از آفات

2-    کاهش استفاده از آفت کش ها در کلکسیونها

 

2- چرا باید از IPM استفاده کرد؟

آفت کشها خطرات بهداشتی فراوانی را به پرسنل و کارمندان وارد می سازند. استفاده غیر مستقیم و تماس با حشره کش ها می تواند منجر به عوارض شدیدی چون آبریزش بینی، تهوع و اختلال در تنفس گردد. همچنین تماس با آفت کشها می تواند عوارض مزمنی چون حملات، تحریکات چشم وپوست و افت و نقص در حافظه گردد.

بسیاری از آفت کشها سرطانزا یا مستعد کننده برای ابتلاء به سرطان بوده و یا ناقص کننده جنین در تنیان می باشند. برای حفظ خود، فرزندان، بازدیدکنندگان و محققان استفاده از آفت کشها باید با ذقت فراوان و طبق دستورالعمل موجود در برچسب سم انجام شود. یادداشت های ریاست جمهوری تمام آژانسهای فدرال را برای تطابق IPM در سیاست های مدیریتی، راهنمایی می نماید. این یادداشتها و نقل قول ها از بخش داخلی (DOI) و سیاستهای NPS (National Park Service) روی IPM در بخش ضمیمه A آورده شده است. NPS-77 و منابع طبیعی مدیریت راهبرد، رهنمودهایی را در جهت استفاده از آفت کشها در NPS فراهم آورده است.

 

3- آفت کشها چه خساراتی را به اجزاء موزه می زنند؟

آفت کشها می توانند خسارات زیر را وارد نمایند:

·        فرسایش فلزاتی مثل آهن، برنج، و سایر فلزات رنگ روشن

·        اضمحلال پروتئین نظیر خز، پر، چرم، پشم و موی اسب

·        زوال و نابودی کاغذ

·        چروکی، سخت شدن و نرم شدن پلاستیک

·        تغیر رنگ در رنگها و رنگدانه ها

·        لک برداشتن سطوح و تماس با بخارات

 

موزه ها سالهاست که به شکل روتین و معمول از آفت کشها در کلکسیون خود استفاده می کنند. بسیاری از این سموم ضایعاتی را روی سطوح به جا می گذارند. مدارک مربوط به کلکسیون را به منظور ثبت استفاده های قبلی از سموم بررسی نمایید. ذر هر حال باید توجه داشت که مصرف کنندگان سموم معمولا موارد استفاده از آفت کشها را گزارش نمی کنند. همواره مطمئن باشید که هنگام دست زدن یه اشیاء احتیاط کامل را رعایت می کنید.

معمولا انواع مختلفی از آفت کشها در کلکسیون موزه ها استفاده می شود. هیچیک از این آفت کشها در حال حاضر برای استفاده توصیه نمی شود. آفت کشهایی که به شکل رایج در موزه استفاده می شوند شامل:

·        آرسنیک (Conserve O Gram 3/2)

·        کلرید جیوه

·        تیمول

·        د.د.ت

·        اکسید اتیلن (Conserve O Gram 2/2)

·        دیکلرووس (DDVP, Vapona) (Conserve O Gram 2/4)

·        نفتالن

·        پارادیکلروبنزن (PDB)

 

4- اجزای برنامه IPM چیست؟

هر یک از اجزاء IPM در حال توسعه بوده و همگی به شکل فرایندی چرخشی در طبیعت می باشد.برای انجام موثر برنامه IPM می باید:

·        ایجاد توافق بواسطه کار با سایر پرسنل در پارک، چرا که IPM برای موثر واقع بودن نیاز به هماهنگ بودن دارد.

·        شناسایی آفاتی که منجر به خسارت در کلکسیون می گردند

·    مرور برنامه های سیاست NPS برای درک و شناخت چگونگی کار IPM و مسئولیت پذیری افراد هنگام استفاده از ترکیبات شیمیایی

·    ایجاد حق تقدم برای تمرکز بر روی وظایف یک مدل سازماندهی شده. بطور مثال تنظیم یک برنامه کنترل و پایش در منطقه ای از کلکسیون که شامل نمونه های حساس اولیه گیاهی می باشد.

·    فراهم ساختن عملکردی آستانه ای و آغازگر. تغییر عادات در آفات، رسیدگی صحیح به امور داخلی و استفاده از روشهای غیر شیمییایی مثل فریز کردن و اکسیژن زدایی در محیط.

 

در صورت نیاز آفت کش شیمیایی را که برای استفاده مساعد و مناسب می باشد را جستجو و پیدا کنید. مبارزه بایستی زمانیکه آفت پیدا و شناسایی شده ، انجام شود. همواره می بایست برای استفاده از هر آفت کشی در پارکها از هماهنگ کننده های محلی IPM کسب رضایت نمود.

·        با ارزشیابی نتایج از کار کردن استراتژی برنامه خود مطمئن شوید.

·        امور مبارزه و کنترل را به درستی مستند سازید

 

E- کنترل وتنطیم نمودن (Monitoring)

1- چرا باید آفات و محیط را کنترل کرد؟

می توان کنترل محیط و آفات را با انواع مختلفی از اطلاعات انجام داد. کنترل آفات به شما:

-        اطلاعات مهم و پایه را درباره حشراتی که در کلکسیون شما وجود دارد می دهد

-        اینکه چطور آفات وارد موزه شده اند

-        آفات درکجای موزه مستقرند

-        چه تعداد  آفات در موزه وجود دارند

-        آیا استراتژی کنترل بکارگرفته شده کار می کند

کنترل محیط به شما:

-        اطلاعات مهم و پایه را در مورد محیط موزه می دهد.

-        شرایطی را که فعالیت آفات را حمایت می نماید.

-        و اینکه آیا عملکرد ما شرایط محیطی را تغییر خواهد داد

 

بکارگیری توام این دو نوع اطلاعات می تواند به ما در تعیین استراتژی مناسب جهت حذف و نابودی آفاتی که در آینده ممکن است به کلکسیون دسترسی یابند، کمک خواهد کرد. همچنین  "کنترل کردن" در ارزشیابی میزان تاثیر گذاری هر عملکردی که به کار می برید، کمک خواهد کرد و اطلاعاتی را پیرامون محیط هایی که یک حمله (Infestation) را حمایت می کند، فراهم می آورد. می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه "کنترل کردن" به بخش 4 مرا جعه کنید.

2- چطور می توان فهمید که کجا رامی بایست کنترل کرد؟

با توسعه استراتژی کنترل همواره باید در مورد منابعی که می خواهید آنها را حفظ کنید و همچنین انواع آفاتی که به منابع شما صدمه خواهند زد، بیندیشید. برای مثال انتظارمی رود آفاتی که از موادپروتئینی تغذیه می نمایند افزایش یابد چرا که ممکن است ما با از بین رفتن منسوجات پشمی مواجه شده باشیم. کلکسیونهایی وجود دارند که قدمت تارخی داشته و به شکل ضعیفی پایه ساختمان در برابر رطوبت آب بنذی و غیر قابل نفوذ نشده است. فکر کنید که چه آفاتی ممکن است به کلکسیون شما جلب شوند ویا به آفاتی که شرایط محیطی حاکم بر ساختمان از آنها حمایت خواهد کرد. به این ترتیب می توان با کمک گرفتن از استراتژی کنترل نوع آفاتی را که وجود دارند را تعیین نمایید. برای توسعه سراسری استراتژی کنترل به منظور شناسایی آفات موجود در کلکسیون با هماهنگ کننده های IPM  در اماکن و پارک ها، همکاری نمایید.

 

3-    صدمات ناشی از آفات شبیه به چیست؟

آفات مختلف صدمات مختلفی نیز می زنند. نشانه های وجود آفات شامل:

·        حفرات

·        علائم جویدگی

·        از دست رفتن مو

·        شبکه شبکه شدن

·        ریختگی پوست

·        خراشیدگی سطحی

·        فراس (ضایعات ناشی از فعالیت حشرات که به شکل پودری نرم است)

·        گلوله های مدفوع

 

معمولا کنترل به تکنیک های متعددی وابسته می باشد.

 

4-    چطور باید افات را کنترل کرد؟

·    با بررسی معمولی و روتین اشیاء: به صورت چشمی و با بازدید کلکسیون پوسته های لاروی به جا مانده، حفره های موجود در بافت، وجود توده هایی از مواد خراشیده شده پودری و ریزش مو در اطراف و زیر مصنوعات را ببینید. حداقل هر 6 ماه یکبار نمونه سنجی کنید. نمونه های آسیب پذیر مثل نمونه های بیولوژیکی را بیشتر چک کنید و نمونه های نربوط به قوم شناسی را بیشتر کنترل نمایید.

·    ساختمان راب ه شکل روتین بازدید کنید: همواره می بایست ساختمان را به شکل روزانه بازدید نمود تا هر گونه علانتی را که ممکن است نشانه ای از ورود آفات به کلکسیون باشد بیابید.  با دقت فراوان چهار چوب درب و لبه پنجره ها را چک کنید.

·    تله گذاری: آفاتی را که در سراسر ساختمان در حرکتندرا شناسایی نمایید. استفاده از تله می تواند مشکل مناطقی را که آفات وارد آن شده اند یا جایی را که درکلکسیون مورد حمله قرار داده اند را به زیر صفر می رساند.

·    مدرک و مستند سازی: برنامه های تله گذاری و کنترل را با دقت فراوان مستند کنید. بطوریکه بتوانید گزارش کاملی از مشکلات را داشته باشید و تمام مدت آن را ارزیابی نمایید.

Conserve O grams 7/3 را که برای کنترل حشرات آفت با تله های چسبناک است را برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استفاده از برنامه های کنترل، بکار بگیرید.

 

5-    چه نوع از تله ها را می بایست استفاده کرد؟

به طور کلی سه نوع کلی از تله ها برای حشرات وجود دارد. می توان آنها را به شکل ترکیبی و با هم نیز بکاربرد. سعی کنیذ بفهمید که چه نوع تله ای برای یک محل ویژه مناسبتر است و ببینید که نوع مشکل شما چیست.

·    تله های چسبناک دارای پایه ای چسبناک بوده و برای جمع آوری ساس ها مناسب می باشد. آنها را گاها سوسری متل می شناسند که بدنی گنبدی شکل  دارند. این تله که بوسیله طیف وسیعی از کارخانجات ساخته می شود به راحتی قابل دسترس می باشد. به منشئر اهداف کلی شکل خیمه مانند آنها برای اینکار بسیار مناسب می باشد. آنها را به طور منظم تعویض نمایید. Conserve O grams 7/3 و NPS اظلاعات مفیدی را درباره ابزارهای آموزشی تهیه تله های چسبناک در اختیار شما قرار خواهد داد.

·    تله های فرمونی به شکل تله های چسبناک بوده و معمولا شامل فرمونی مربوط به یک گونه خاص می باشد. این تله ها معمولا برای بیدهای لباس، قاب بالان داروخانه و سوسری آلمانی قابل استفاده می باشند آنها به شکل گسترده ای در حال توسعه می باشند. Conserve O grams 7/3 را ببینید.

·    تله های نورانی بیشتر برای تعیین و کنترل حشرات پرواز کننده مفید می باشد. آنها با ساطع کردن نور اشعه ماوراء بنفش حشرات دو بال به ویژه مگس و شب پره ها را به خود جذب می کنند. حشرات جذب نور شده، بوسیله یک قطعه چسبناک یا یک کیسه به دام می افتند. پنجره ها همواره می تواند به عنوان یک تله نورانی غیرفعال عمل نمایند بنابراین لبه پنجره ها را با دقت کنترل نمایید.

 

6-    چطور باید یک برنامه تله گذاری را پایه گذاری کرد؟

مرحله 1- ابتدا طرح یا نقشه ای را روی کف منطقه ای که می خواهید در آن تله گذاری کنید بکشید. روی آن محل درها، پنجره ها، منابع آبی و گرمایشی و ابگذرها را نشان دهید. همجنین مبلمان اطاق و در موزه نیز محل های نمایش و کابینت ها و بخش های ذخیره سازی را نشان دهید.

مرحله 2- در بالای تله ها برای شناسایی سریع کد بدهید

مرحله3- محل تله ها را در سراسر منطقه کنترل کنید. به خاطر داشته باشید که حشرات و آفات بیشتر جاهای تاریک، گرم و مرطوب را دوست دارند. جای این تله ها ممکن است در مقابل دیوار باشد که آفات تمایل زیادی به حرکت در امتداد آن دارند. مناطقی را که احتمالا می توان حشرات آفات را در آنجا یافت عبارتند از:

·        امتدادحاشیه دیوارها

·        گوشه ها

·        نزدیک درها

·        نزدیک پنجره ها و سایر منابع نوری

·        زیر مبلمان

·        نزدیک منابع آبی

·        نزدیک آبگزرها

·        نزدیک منابع حرارتی

·        ذاخل و بیرون محل های نمایش و کابینت های ذخیره سازی

 

مرحله 4- محل تله ها را روی نقشه کف نشان دهید.

·        مرحله 5- تله ها را به طور منظم و با یک برنامه ریزی درست ثبت کنید:

شماره تله

محل تله

تاریخ بازرسی

تعداد گونه های یافت شده در تله

و سایر اطلاعات مفید مثل مراحل زندگی گونه، شرایط غیر معمول و تارخ جایگزینی تله

 

ممکن است ملک خود را به شکل پیمایشی تعبیه کنید. شکل 2-5 یک نمونه می باشد. بسیاری از موزه ها اسناد و مدارک خود را درباره آفات بصورت یک برنامه برگه گستر (Spreadsheet) یا اطلاعات پایه ای (Database) ساده و کامپیوتری در می آورند.

در طی آغاز یک برنامه کنترل 3 تا 6 ماه اول را بصورت هفتگی صرف بررسی تله ها می نمایند. این موضوع باعث می شود تا مسائل و مشکلات را به درستی شناخته و سریعا آنها را حل نماییم. کنترل طولانی مدت ممکن است مسائلی را ایجاد نماید که بعد از آن توسعه یافته و در فصول مختلف سال به شکل متنوع پا به عرصه بگذارد. در تله گذاری های روتین، تله ها مرتبا تمیز کنید. بر اساس نشانه هایی که در تله ها می یابید می توانید آنها را حرکت داده یا بیشتر و کمتر بازرسی نماید. با اینحال برای بازرسی تله ها خیلی صبر نکنید و وقت زیادی صرف نکنید چرا که حشرات درون تله می توانند منبع غذایی بسیار مناسبی برای جذب سایر آفات باشند. با تله گذاری دقیق قادر خواهید بود مشکل منطقه مورد نظر را به درستی تعیین نمایید. تله ها را حداقل هر دو ماه یکبار هنگامیکه کاملا پر شدند یا قدرت چسبش خود را از دست دادند، هر کدام که در اولویت بود، را تعویض نمایید.

 

7-    هنگام خارج کردن آفات چه کار باید کرد؟

کنترل فرهنگی (Cultural control) و کنترل مکانیکی (Mechanical control) دو عملکرد اصلی می باشند که بایستی برای پیشگیری از ورود حشرات و رشد و نمو آنها در کلکسیون ها بکار برد.

کنترل فرهنگی  (Cultural control) سیاست و روشی است که متوانید آن را به کار گیرید. کنترل مکانیکی (Mechanical control) تکنیکی است برای محدود ساختن زیستگاه های آفات که عرصه فعالیت را برای آفات جهت ورود به ساختمان تنگ تر می سازد.

 

کنترل فرهنگی شامل:

·    هر ماده ای را ( اشیاء جدید ملحق شده، قرض گرفته شده و ذخیره شده) قبل از وارد ساختن به محدوده موزه یا کلکسیون بازبینی کامل منایید.

·        اصول درست خانه داری و برنامه های داخلی نگهداری را به خوبی توسعه دهید.

·        غذا خوردن یا سیگار کشیدن را در موزه محدود کنید.

·        به استثناء گیاهان خشک شده و زنده داخلی سایر گیاهان و ک.دهای گیاهی درون ساختمان را حذف و نابود کنید.

·        برای داشتن رطوبت ثابت و پائین کنترل محیطی را توسعه دهید

·    اجزاء موزه را در محفظه های نگهداری و ذخیره کننده و به شکل بسته شده نگهدارید و موارد نمایشی را هر زمان که ممکن است کنترل مکانیکی نمایید. این کنترل شامل:

-    نصب وسایلی که بطور خودکار بسته می شوند، درهایی که به اتوماتیک باز و بسته می شوند و قرار دادن واشر روی قسمت بیرونی درها

-        نصب توری روی آبگذرهای کف

-        از بین بردن گیاهان رویشی و پیچک در ساختمان

-        تمیز کردن فاضلابروها بطور منظم

-        بستن پنجره ها و نصب توری هایی با اندازه سوراخ 20

-        حذف صداهای ناهنجاری که تولید می شود مثل کابینت ها که برای حشرات بسیار جذاب می باشد

-        به حداقل رساندن گرد و غبار

-        استفاده از جاروبرقی به جای جاروی دستی برای تمیز کردن ساختمان

-        درزگیری و مسدود ساختن کلیه حفره های داخل ساختمان

-        استفاده ار نورافکن های بخار سدیم، که جذابیت کمی برای حشرات دارد، برای اشیاء ثابت داخل موزه

8-    چطور باید فهمید که کی مشکل داریم تا عملکرد مناسب را بکار برد؟

برای اینگار تعیین یک حد آستانه ضروری می باشد. حد آستانه نقطه ای است که در آن زمان عملی را برای نابودی یا پیشگیری از ورود یک آفت بکار می برید. باید بدانید چه تعداد آفات را قبل از بکار گیری یک عمل باید ببینید یا بدام بیندازید. این عملکرد معمولا استفاده از آفت کش نیست. تاسیس و ایجاد یک برنامه منظم خلاء سازی می تواند یک عملکرد مناسب باشد.

حد آستانه برای هر موزه می توان به شکل اختصاصی و مختص به آن محل باشد. برای مثال پیدا کردن یک حشره در نزدیکی در نمی تواند تضمین کننده و گواهی برای آن عمل باشد ولی می تواند میزان مراقبت، احتیاط و گوش به زنگی ما را افزایش دهد. نزدیکی یک حشره در نزدیکی کابینت دلیلی برای آن عملکرد خواهد بود. می توان چنین انتظار داشت که حشرات بیشتری را در ساختمانهای قدیمی نسبت به مراکز بازدید جدید بدام انداخت. همواره می بایست قبل از آغاز برنامه کنترل، روی حد آستانه تصمیم گیری کرد.

اطلاعات بخش A را که در رابطه با سرو کار داشتن با یک هجوم و حمله فعال است را مطالعه نمایید.

F- مستند سازی و ارزشیابی برنامه های IPM

1- چطور برنامه های IPM را مستند سازیم؟

از فرم بررسی IPM که در بخش D و شکل 2-5 برای مستند سازی کنترل شرح داده شده استفاده نمایید. شما می توانید Spreadsheet یا Database را توسعه دهید. فرم کنترل محیطی در بخش 4 برای مستند سازی کنترل محیط می باشد که آورده شده است.

روشی را که مبارزه به آن شکل انجام شده (فریز کردن، تمیز کردن و استفاده از سموم تدخینی) را نیز مستند سازید. مبارزه برای هر یک از اجزاء را در ANCS  و حراست تکمیلی ثبت نمایید. می توانید فایل های اطلاعاتی را در یک پوشه الحاقی یا فولدرهایی به شکل کاتالوگ بایگانی کرده و به شکل یک طرح کلی و مختصر در NPS کتاب راهنمای موزه، بخش 2 و فصل 2 و 3 مشاهده نمایید. مطمون شوید که نوع حشره کش ها (تدخین شونده ها) و نامهای شیمیایی آنها را نیز شامل شده است.

 

2-    چطور بفهمیم که استراتژی برنامه IPM موثر است؟

به این ترتیب که می بایست برنامه استراتژی را به شکل منظم ارزشیابی نمود. فرمهای بررسی می بایست با دقت تجزیه و تحلیل شوند و تعیین شوند که آیا آفات کمی در تله ها مشاهده شده است؟ آیا هجوم آفات در برنامه ای که بکار گرفته شده متوقف شده است؟ اگر استراتژی بکار گرفته شده به درستی کار کرده باشد از این پس تمام وقت شما صرف پیشگیری و نگهداری می شود و به هیچ عنوان با آفات زنده و مهاجم در موزه سر و کار نخواهید داشت.

 

3-    کجا می توان اطلاعات دیگری درباره IPM و آفات موزه بدست آورد؟

برای اینکار با هماهنگ کننده ها IPM در پارکها و ارتباط داشته باشید. هماهنگ کننده های محلی IPM کاربرد سموم مصرفی را مورد بازدید قرار می دهند. هماهنگ کننده های محلی و متصدیان SO می توانند شما را در توسعه طرح ها و استراتژی های IPM ، هنگامیکه یک تهاجم را پیدا کردید، یاری نمایند. روسای همدست، منابع طبیعی و ادارات محلی موارد آموزشی را در مورد IPM توسعه می دهند.

نویسنده : شرکت خدماتی نیک اندیشان فردا ; ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٢٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک