شرکت نیک اندیشان فردا

این وبلاگ به مسائل مربوط به حشرات و جوندگان و راههای شناسایی و کنترل آنها خواهد پرداخت

+ لیست اسلاید های قارچ شناسی پزشکی آماده فروش

1.                  Acremonium

2.                  Allcheria boydii

3.                  Alternaria

4.                  Ascocarp

5.                  Aspergillosis

6.                  Aspergillus amestelodumi

7.                  Aspergillus flavus

8.                  Aspergillus fumigatus

9.                  Aspergillus niger

10.              Aspergillus ochraceous

11.              Aspergillus terrreus

12.              Aspergilus nidolans

13.              Aureobasidium

14.              Botrytis

15.              Candida albicans

16.              Candida sp

17.              Candidiasis

18.              Chaetomium

19.              Chrysosporium

20.              Cladosporium

21.              Cryptococosis

22.              Curvularia

23.              Demodex

24.              Dermatophytosis

25.              Drechslera

26.              Ectothrix

27.              Endothrix

28.              Epidermophyton floccosum

29.              Erythrasma

30.              Exophiala

31.              Favus

32.              Fusarium

33.              G_Actinomycotic mycetoma

34.              Geotrichum

35.              Germ tube

36.              Granol actinomycotic

37.              Graphium

38.              Hender sonula

39.              Hull cell

40.              Malassezia furfur

41.              Microsporium canis

42.              Microsporium cookei

43.              Microsporium gypsenum

44.              Monilia

45.              Mucor

46.              Mucormycosis

47.              Nocardiosis

48.              Nocardia asteroides

49.              Normal hair

50.              Otomycosis

51.              Paecilo myces

52.              Penicillium

53.              Phoma

54.              Pityrosporium ovale

55.              Rhizopus

56.              Rhodotorola

57.              Sclerotium

58.              Scopulariopsis

59.              Sepedonium

60.              Sexual (A. nidulans)

61.              Sporothrix schenckeii

62.              Stemphyiium

63.              Streptomyces

64.              Syncephalastrum

65.              Test pentration hair

66.              Trichoderma

67.              Trichomycosis anillaris

68.              Trichophyton agelloi

69.              Trichophyton menta

70.              Trichophyton rubrum

71.              Trichophyton Schoenleinii

72.              Trichophyton Tonsorans

73.              Trichophyton Verrucosum

74.              Trichophyton violaceum

75.              Trichosporon

76.              Trichothecium

77.              Ulocladium

 

نویسنده : شرکت خدماتی نیک اندیشان فردا ; ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/٢
تگ ها: قارچ
comment نظرات () لینک