شرکت نیک اندیشان فردا

این وبلاگ به مسائل مربوط به حشرات و جوندگان و راههای شناسایی و کنترل آنها خواهد پرداخت

+ مشکلات بیولوژیکی موجود در موزه

الف. مرور کلی

1. چه اطلاعاتی از این فصل کسب خواهد شد؟

این فصل اطلاعات زیر را در بر می گیرد:

·        شناسایی آفاتی که به کلکسیون های موزه آسیب وارد می کنند.

·        ایجاد و تنظیم مدیریت تلفیقی آفات (IPM) جهت کلکسیونهای موجود در موزه

2. اطلاعات این فصل برای چه کسانی سودمند خواهد بود؟

·        افرادی که مسئولیت نگاهداری از موزه را به عهده دارند.

·    اطلاعات موجود، برای بهبود برنامه IPM در موزه یا ایجاد برنامه های IPM در استراتژی مدیریت موزه کاربرد دارد. IPM در حقیقت ارائه تکنیکهای متفاوت به منظور مبارزه و بهبود مشکلات و جلوگیری از ایجاد مشکلات ناشی از آفات می باشد. بر این اساس آفت کشها به عنوان یک ابزار و تنها زمانیکه روشهای دیگر کاربردی نداشته باشند بکار می روند. آفت کش شامل هر ماده شیمیایی است که جهت کنترل انواع آفات بکار می روند.

 3. آفات موزه چه چیزهایی هستند؟

آفت، موجود زنده ای است که نمونه های موجود در موزه را به مخاطره می اندازد. بطور مثال سوسکهای درمستید در الیاف موجود در یک قالی آفت هستند درحالیکه همین سوسکها در فیلد برای جسد حیوانات آفت محسوب نمی شوند.  

 

ب. آلودگی فعال

1. در هنگام مواجهه با آفات چه تدابیری را باید اتخاذ نمود؟

جهت مبارزه با آفات و متوقف نمودن رشد آنها و جلوگیری از بازگشت مجدد این بندپایان روشهای پیشنهادی زیر را دنبال نمایید:

·    وحشت زده نشوید. اگر در شروع کار مبارزه شدیدی را جهت از بین بردن آفات انجام دهید ممکن است به خود و نمونه های موجود در موزه آسیب جدی وارد نمایید. آسیب اینکار حتی از رها نمودن آفت نیز بیشتر خواهد بود. در هر مرحله ای هستید انجام مطالعه دقیق و تفکر در زمینه مبارزه ای که در پیش خواهید گرفت بسیار مهم خواهد بود. هدف نهایی این است که آفت را از موزه حذف نموده و برنامه ای جهت ممانعت از بازگشت مجدد آفت تنظیم نمایید.

·    اگر آلودگی بر روی نمونه ای مشاهده شد جدا سازی آن نمونه از بقیه نمونه ها باید سریعا انجام شود. نمونه آفت زده را درون کیسه پلاستیکی بسته قرار دهید. حمل نمونه آلوده در فضای موزه و همچنین محل نگهداری کلکسیون بدون قرار دادن آنها در داخل کیسه های پلاستیکی سبب انتشار آلودگی خواهد شد. زیرا در راستای این عمل ممکن است تخم یا لارو این آفات به موزه افتاده و آلودگی را منتقل نماید.

·    نوع آفت را شناسایی نمایید. در راستای این کار حشراتی که حتی آفات موزه محسوب نمی شوند پیدا خواهند شد. اطلاعات بیشتر در زمینه آفات و شناسایی آنها در قسمت ج آورده شده است.

·    میزان آلودگی را برآورد نمایید. IPM را در محلی از موزه که آلودگی نمونه ها برای اولین بار در آن قسمت مشاهده شده است آغاز نمایید. بازرسی کل موزه و محدوده ای که در آنجا آلودگی یافت شده است ضروری می باشد. نمونه های آلوده باید جدا شوند و اطلاعات در این زمینه باید ثبت شده و مستند گردد.

·    محل و مرکز آلودگی را پیدا کنید. اگر مشکلی در ساختار عمومی ساختمان وجود دارد به کارکنان بخش خصوصی اطلاع داده و با همکاری آنها تعمیرات لازم را انجام دهید. اگر مواد آلوده ای به موزه وارد می شود از اینکار ممانعت نموده و سیاستهایی که سبب اتخاذ چنین امری می شود را تغییر دهید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مراقبت از آفات و از بین بردن کامل آنها از موزه به قسمت F مراجعه نمایید.

راه اندازی یک استراتژی کنترل که مراحل زیر را در بر گیرد توصیه می گردد:

آفت را شناسایی نموده و یادداشت نمایید. مرحله رشد آفت را گزارش نمایید. نمونه های موجود در منطقه آلوده و نمونه های آلوده را شناسایی نمایید.

·        بر پایه این اطلاعات به پرسشهای زیر پاسخ دهید:

-        آیا حذف آفت را به راحتی می توانید انجام دهید؟

-        آیا هیچ تخمی از آفت مشاهده می شود؟

-        حداقل آسیب ایجاد شده جهت اتخاذ روش مناسب برای کنترل به چه میزان است؟

 

·    برخی از اعمالی را که جهت کنترل بکار می رود در زیر شرح داده شده است. تنها زمانیکه همه موارد ذکر شده در زیر را مورد توجه قرار دادید قادر به کنترل آفات موجود خواهید بود. بعد از انجام روشهای کنترلی کلیه نمونه ها و اشیاء موجود را پاکیزه نمایید. حذف آفات مرده و ضایعات ناشی از آنها شامل جسد آفات، پوسته های لاروی و لانه هایی که می توانند آفات جدید را جذب نمایند و پاکیزه نمودن محیط ضروری خواهد بود.

·    مرحله و نوع مبارزه ای را که اتخاذ نموده اید یادداشت و مستند نمایید. اطلاعات بیشتر در زمینه مستند سازی در قسمت F آورده شده است. 

روشهای زیر را جهت کنترل آلودگی در یک نمونه بکار ببرید:

·        تشخیص و شناسایی

حشره ای که اطمینان دارید  آفت موزه است و به نمونه های موزه آسیب می رساند را شناسایی نمایید. قسمت ج اطلاعاتی درباره اینکه چگونه می توان آفت را شناسایی نمود ارائه می دهد. 

·        پاکیزه نمودن محیط موزه

اگر آلودگی تنها به یک نمونه محدود می شود و گسترش زیادی نکرده است جارو برقی نمودن دقیق، ممکن است بتواند مشکل را برطرف نماید. قبل از انجام این عمل باید مطئن شوید که ساختار نمونه در اثر فشار مکش مقاوت لازم را خواهد داشت و سبب از بین بردن نمونه نخواهد شد. جارو برقی احتمالا نمی تواند همه تخمها را از بین ببرد چون تخم برخی از آفات در حد میکروسکوپی می باشد. بعد از جارو برقی نمودن پاکت جارو برقی را سریعا خارج نموده و از ساختمان موزه دور نمایید چون می تواند منبع یک آلودگی جدید باشد. بعد از پاکیزه نمودن، نمونه آلوده را باید درون یک کیسه پلاستیکی قرار دهید و آن را از محل نگاهداری کلکسیون دور نموده و ایزوله نمایید. چرخه زندگی آفت را پیدا کنید و از نمونه تا زمانیکه مطمئن شوید هیچ نمونه ای در روی آن وجود ندارد مراقبت نمایید.  

·        عمل فریز کردن

فریز کردن روشی است که برای کنترل اغلب آلودگی های فعال و همچنین در مورد کلکسیون ها کاربرد دارد. به بخش نگاهداری آفت قسمت کنترل یک حشره آفت بخش پروسه فریز کردن رجوع نمایید. آگاه باشید که برخی از نمونه ها نظیر استخوان، سطوح رنگ آمیزی شده، برخی چوبها و لاکها در اثر عمل فریز کردن آسیب جدی می بینند. قسمتهای ارگانیکی و غیر ارگانیکی موجود در نمونه های ترکیبی نیز ممکن است در اثر عمل فریز کردن واکنشهای متفاوتی را از خود نشان دهند و در نمونه ها ترک ایجاد شود. چنانچه سوالاتی در زمینه رعایت ایمنی در عمل فریز کردن یک نمونه دارید می توانید آن را با شرکتهای متخصص در این زمینه مطرح نمایید.

·        ایجاد محیطهای بدون اکسیژن

در یک فضای بسته اکسیژن موجود را با گاز دیگری نظیر نیتروژن، ارگون و  دی اکسید کربن جایگزین نمایید. در نتیجه این عمل حشرات و تخمها از بین خواهند رفت. تکنیکهای بسیار گسترده ای در زمینه کنترل آفات موزه توسط شرکتهای متخصص در امور کنترل آفات و یا خود موزه ها بکار برده می شود. این تکنیکها به تجربه و تجهیزات مخصوص نیاز دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ایجاد محیطهای بدون اکسیژن به قسمت نگاهداری آفات بخش مدیریت حشرات آفت رجوع نمایید. آفت کشهای مورد استفاده و رفرانسهای مفیدی نیز در پایان این فصل وجود دارند که شما را در این زمینه بیشتر راهنمایی می کند.


ج. شناسایی آفات موزه

1- آفات موزه چه هستند؟

آفات موزه عوامل بیولوژیکی هستند که می توانند به کلکسیونهای موجود در موزه آسیب جدی وارد نمایند. حشرات، بیدها، موشها، راتها، پرندگان و خفاشها همگی از آفات موزه محسوب می شوند. آفات مضر دیگری ممکن است در اثر عدم رعایت موازین بهداشتی بخصوص در زمینه سرویس تغذیه وارد موزه شوند و موجبات سکنی گزینی و جذب نمونه های آفت دیگری فراهم نمایند. آفاتی که می توانند بطور جدی به موزه آسیب وارد کنند در زیر لیست شده است:

·        آفات چوب

·        آفات منسوجات و پارچه

·        آفات رطوبت

·        آفات ناشی از ذخیره مواد تولید شده در اثر تاکسیدرمی نمونه ها

·        آفات عمومی

شناسایی یک حشره و چرخه زندگی و مرحله رشد آن حشره، جهت تعیین خسارتی که در منطقه تحت مراقبت در حال وقوع است کاربرد فراوانی دارد. این بخش تنها توضیح مختصری درباره اینکه یک موزه ممکن است چه آفاتی داشته باشد را ارائه می دهد. آفات متعدد دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد. لذا تشخیص آفات دیگر با استفاده از منابع دیگر ضروری می باشد. به اطلاعات NPS مدیریت تلفیقی آفات و دیگر منابع موجود در انتهای فصل رجوع نمایید. اطلاعات بسیار خوبی در رفرانس Zycherman & Schrocle (1988) و رفرانس Mallis (1982) ارائه شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر جهت شناسایی آفات ناشناخته با مسئول IPM پارکهای منطقه ای، متصدی SU ، واحدهای همکار در زمینه مطالعه درباره NPS در پارکها مشاوره نمایید. همچنین می توان از راهنمایی های حشره شناسان، سرویس های ترویجی، سرویسهای موجود در جنگل ها، سازمان غذا و وزارت کشاورزی، دانشگاههای محلی و موزه های تاریخ طبیعی بهره فراوان جست. به تصویر 1.5 که به یک نمونه فرم پیشنهادی برای شناسایی آفت اشاره کرده است، رجوع نمایید.

همچنین لازم است کلکسیونی از آفات موجود در موزه را جمع آوری نمایید و در زمان وقوع یک آلودگی جدید آفت جدید را با نمونه های قبلی مقایسه نمایید. این حشرات را می توان بر روی کاغذهایی که به شکل مربع بریده شده و تحت عنوان تله چسبان نامیده می شوند نگداری نمود و تله چسبانها را در جعبه های پلاستیکی کوچک قرار داد. همچنین می توانید از ویالهای کوچک و یا جعبه هایی مخصوص برای نگهداری آفات یافت شده در موزه بهره مند گردید. در این زمینه می توان از انواع تله های دیگر استفاده نمود.  

2. آفات منسوجات چه چیزهایی هستند؟

آفات منسوجات و پارچه آفاتی هستند که از پروتئین تغذیه می کنند. دو گروه عمده از آفات شامل سوسکهای قالی از خانواده درمستیده و یا بیدهای لباس از خانواده Tineidae هستند. لارو این نوع حشرات از ضایعات و مواد موجود در روی حیوانات تاکسیدرمی شده در موزه نظیر پشم، خز، پر و شاخ تغذیه می نمایند.

·  سوسکهای قالی

این سوسکها بطور عموم تحت عنوان درمستیدها شناسایی شده اند. لارو سوسک های قالی از طریق تغذیه از طیف وسیعی از مواد شامل خز، پر، پشم، ابریشم، سنگهای معدنی، مو، پوستهای مورد بررسی و نمونه های مونته شده خسارت خود را وارد می کنند. این آفات ممکن است دیده نشوند زیرا خاصیت فتوفوبی و گریز از نور دارند. این آفات در مصنوعات نقب عمیقی می زنند. در طی رشد لاروها پوست اندازی می کنند. حضور پوسته های لاروی یکی از علائم قابل جستجو جهت اطمینان از وجود آلودگی است. بالغین در هنگام جفت گیری  به نور جذب می شوند و جهت انجام عمل جفت گیری از سوراخ خود بیرون می آیند. این حشرات را می توان در امتداد لبه های پنجره ها جمع آوری نمود. گونه های متعددی از سوسکهای قالی وجود دارند اما 4 گونه که شرح آنها در زیر آورده می شود معمولا در موزه ها یافت می شوند. این سوسکها به سهولت با سوسکهای دیگری که به کلکسیون موزه آسیب می زنند اشتباه می شوند. لذا باید توجه داشت که قبل از انجام هر اقدامی از تشخیص دقیق نمونه اطمینان حاصل نمود.

·       سوسک سیاه قالی (Attagenus unicolor)

این سوسک یکی از فراوانترین و مخربترین گونه های سوسک قالی است. بالغین //16/3-//8/1 طول دارند. رنگ این سوسک قهوه ای تیره یا سیاه مات است و کشیده تر از سوسک قالی که در زیر شرح داده خواهد شد، می باشد. لاروها کمتر از // 4/1 طول دارند و هویجی شکل می باشند. بدن این سوسک با موهای قهوه ای-طلایی پوشیده شده و دم مشخص با موهای بلند نزدیک به انتهای بدن وجود دارد.    

·        سوسک قالی رنگارنگ (Anthrenus verbasci)

این سوسک ذاتا حشره ای پوسیده خوار است و بطور معمول در لانه پرندگان، بر روی حیوانات مرده و در کلکسیون حشرات یافت می شود. این سوسک قادر به ایجاد خسارت جدی در نمونه های دارای پشم، قالی ها، شاخها، استخوانها و آویزهای موجود بر روی دیوار می باشد. جمعیتهای کوچک این سوسکها غالبا توجه را به خود جلب نمی کنند و در پشت مبلمان و یا در امتداد تخته ها وجود دارند. تغذیه این حشرات از مو، اجساد حشرات دیگر، پس مانده مواد ارگانیک، خرده های مواد غذایی و الیاف انباشته شده بر روی هم می باشد. بالغین در حدود// 8/1 طول دارند و بدنی بیضی شکل تا گرد دارند. رنگ بدن متمایل به سیاه با خالهای سفید، زرد و سیاه در قسمت پشت بدن می باشد. لاروها 5-4 میلی متر طول دارند و قطره اشکی شکل هستند. بدن لارو با ردیفی از موهای قهوه ای روشن پوشیده شده است.

  سوسکهای معمولی قالی (Anthrenus scrophulariae)

این سوسک به قالی، نمونه های پشمی، تولیدات حیوانی نظیر خزها، پرها، چرم، مواد ابریشمی، نمونه های مونته شده موجود در موزه و گیاهان مونته شده حمله می کند. بالغین در حدود // 8/1 طول دارند. رنگ بدن سیاه با خالهای سفید می باشد. در بخش پشتی و زیرین بدن و درست در نقطه وسط، نواری نارنجی رنگ وجود دارد. لاروها به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز هستند و سطح بدن از موهای قهوه ای یا سیاهرنگ پوشیده شده است. لاروها فعال بوده و به سرعت حرکت می کنند.

 

·        سوسک قالی و مبلمان

این سوسک به اثاث و لوازم داخلی نظیر پرده( مخصوصا به مبلمانهای قدیمی )، وسایل ساخته شده از پشم، خز، پرها، ابریشم، شاخ حیوانات و پوسته لاک پشت حمله می کند. بالغین حدود // 8/1 طول دارند و دارای بدنی گرد و به رنگ سیاه با خالها و فلسهایی با رنگ های متفاوت از زرد و سفید در قسمت پشت بدن هستند. همچنین فلسهایی زرد رنگ بر روی پاها وجود دارد. شناسایی لاروهای این گونه از لاروهای سوسک معمولی قالی مشکل است. 

·        بیدهای لباس

بیدهای لباس حشراتی کوچک هستند. رنگ این حشرات از نقره ای تا قهوه ای روشن مایل به زرد و خاکستری متغیر است. طول بال این حشرات کمتر از // 2/1 است. این حشرات دارای بالهای باریک با حاشیه از موهای بلند می باشند که غالبا با بیدهای کوچک حبوبات و بیدهای آلوده کننده آرد اشتباه می شوند ولی بیدهای لباس عادات پروازی متفاوتی دارند. این حشرات از نور دوری می کنند و ندرتا در حال پرواز دیده می شوند. این سوسک ها گوشه های تاریک را ترجیح می دهند و معمولا در گنجه ها، انبار کالاها و غالبا خارج از محدوده دید یافت می شوند. منبع غذایی اولیه بیدهای لباس پشمهای آلوده است ولی این حشرات از خزها، پرها، مواد ابریشمی، موها و پشم مالیده و نمد شده نیز تغذیه می نمایند. در موزه ها این حشرات غالبا به لباسها مخصوصا لباسهای قدیمی نظامیان، کلاههای چرمی، اسبا بازی ها، برسهای زبر، عروسک ها، آویزهای دیوار و مصنوعات بافته شده آسیب جدی وارد می نمایند.

·        بیدهای تار تننده در لباسها(Tineola bisselliella) و بیدهای ایجاد کننده قالب لباس(Tineola pellionella)  

این دو گونه از معمولترین بیدهای لباس هستند که در موزه ها یافت می شوند. لاروها دارای بدنی کوچک و سفید رنگ با سری به رنگ قهوه ای هستند. این بیدها از سطح مواد آلوده شده تغذیه می کنند. Tineola bisselliella ، تونلهایی جهت تغذیه از مواد ابریشمی و سوراخهایی با تار ابریشمی بر روی سطوح پارچه ای ایجاد می کند. Tineola pellionella به ندرت دیده می شود چون این گونه یک قالب سیلندری شکل از سطوح پارچه ای ایجاد می کند که جهت پنهان شدن و تغذیه از آن به اطراف حمل می کند. رنگ لارو با ماده ای که از آن تغذیه می کند هماهنگ می شود. استفاده از این راهنما می تواند شما را در یافتن محل آلودگی یاری رساند.

 

3. آفات چوب چه حشراتی هستند؟

مواد ساخته شده از چوب نسبت به تعدادی از آفات آلوده کننده چوب حساس هستند. معمولا سوسکهای نقب زننده در چوب و یا موریانه های چوب خشک مسئول این خسارات در موزه ها هستند. هر دوی این حشرات خسارات شدید و قابل توجهی را به لوازم وارد می کنند که گاهی برای چشمهای افراد غیر ماهر قابل مشاهده نخواهد بود. 

·        سوسکهای نقب زننده در چوب

این سوسکها در گروهی از حشرات تحت عنوان خانواده Anobiidae ( سوسکهای مبلمان)، Lyctidae ( سوسکهای Powderpost واقعی)  و Bostrichidae (سوسکهای Powderpost دروغین) قرار می گیرند. واژه" Powderpost " از این حقیقت که لاروهای این سوسکها از چوب تغذیه می نمایند و در مدت زمان کوتاهی می توانند آن ها را به توده ای از چوب کاملا پودر شده تبدیل می نمایند.

سوسکهای نقب زننده در چوب در مرحله لاروی ماهها و سالها در درون چوب باقی می مانند. حضور آنها تنها زمانیکه لاروها به مرحله بالغ تبدیل می شوند مشخص می گردد. در این مرحله بالغین سوراخهایی در قسمت پشتی ایجاد می کنند که غالبا "shot hole" نامیده می شود و به بیرون باز می شود. این سوسکها سوراخهایی نیز به شکل پودری ( چوب هضم شده که در برخی موارد مشابه خاک اره است) در قسمت زیر ایجاد می نمایند. بسته به گونه سوسک سوراخهای ایجاد شده بطور طبیعی قطری حدود // 32/1 تا // 8/1 دارند. اگر شرایط فیزیکی چوب مناسب باشد، سوسک ماده ممکن است تخمهایشان را همانجا بگذارد و دوباره چوب را آلوده کنند و این چرخه و سیکل در مورد نسلها نیز تکرار شود. چوبهایی که آلودگی شدیدی دارند با سوراخها و تونلهای مسدود به همراه توده ای از گرد و خاک مشخص می شوند. سوسکهای Powderpost قادر به حمله به هر دو نوع چوب سخت و نرم هستند با اینحال سوسکهای Lyctid تنها چوبهای سخت را آلوده می کنند. موادی که در موزه می توانند بوسیله سوسکهای نقب زننده آلوده شوند شامل وسایل چوبی، قابها، مبلمان، دستگیره های لوازم، کتابها، اسبا بازیها، جعبه های نگاهداری تفنگها، چوب خیزران، کف اطاقها و چوبها و الوارهای ساختمان می باشند.

  موریانه های چوب خشک

موریانه های زیر زمینی کلنی های خود را در چوبهای خشک و سالم که دارای سطح کمی از رطوبت باشد بنا می کنند. این موریانه ها نیازی به برقراری تماس با خاک ندارند. این موریانه ها اولین بار در نواحی ساحلی ایالات متحده آکریکا، کالیفرنیا و هاوایی یافت شده اند ولی به آسانی از طریق حمل و نقل و جابجایی وسایلی نظیر مبلمان، وسایل چوبی و الوارها به قسمتهای دیگر منتشر شده اند. موریانه های چوب خشک به هر نوع وسیله چوبی حمله می کنند. موریانه ها در امتداد رگه های چوب تغذیه خود را آغاز می نمایند و حفراتی که با تونلهای کوچکی در تماس می باشد حفر می نمایند. راهروها دارای سطوح صاف و کاغذ سمباده ای هستند. قطعات مدفوع شش وجهی و خشک در توده ها یافت می شوند. مدفوع موریانه ها همچنین در تور عنکبوت یا در راهروهای لانه خودشان نیز یافت می شود. پرواز جفت گیری موریانه های بالدار تناسلی در هر زمان از فصل بهار تا پاییز یافت می شوند. اکثر موریانه های چوب در شب جفت گیری می کنند و غالبا بطرف نور پرواز می کنند.

 

4. آفات کالاهای انبار شده چه چیزهایی هستند؟

بسیاری از موزه ها وسایلی دارند که در آنها دانه ها، حبوبات، میوه های خشک، گیاهان، تنقلات و دیگر مواد غذایی را نگهداری می نمایند. لیست بلندی از آفات که عموما " آفات کالاهای انبار شده " یا " آفات مخصوص لوازم سفره" نامیده می شوند می توانند به این مواد و یا غذاهایی که از این مواد تشکیل شده است آسیب وارد نمایند. احتمالا معمولترین آفات در موزه ها سوسک سیگار و سوسک داروخانه است.

·        سوسک سیگار ( Lasioderma serricorne)

نام این سوسک از این حقیقت منتج می شود که این سوسکها آفت تنباکوی ذخیره شده هستند اما این گونه آفت جدی دانه ها، الیاف کتان، ادویه، مواد اولیه داروها و مهمتر از همه آفت موزه ها بخصوص کتابها و گیاهان خشک شده نیز محسوب می شود. این سوسک سوسک گیاهان خشک شده نام دارد چون آسیب فراوانی را به گیاهان خشک شده وارد می کند. این سوسک همچنین در لانه جوندگان نیز یافت می شود. سوسکهای بالغ دارای بدنی به رنگ قهوه ای روشن هستند و طول بدن آنها // 8/1 می باشد. سر به سمت پایین خم شده لذا سوسک گوژپشت به نظر می رسد. پرواز گر خوبی است. لاروهای کوچک کرمی شکل و تا اندازه ای سفید رنگ با موهای بلندی که ظاهر آنها را کرکی می سازد هستند. علامت زرد-قهوه ای رنگی بر روی سر وجود دارد.

·        سوسک داروخانه (Stegobium paniceum)

این سوسک محدوده وسیعی از مواد غذایی و ادویه جات مخصوصا فلفل قرمز و فلفل رسیده را مورد استفاده قرار می دهد. این سوسک آفت جدی کتابها و کتب خطی می باشد. تغذیه این حشره از نمونه های مومیایی شده نیز گزارش شده است و بعنوان حشره ای که ورق حلبی و پوشش سربی را می جود شناخته شده است.

سوسکهای بالغ شباهت بسیار زیادی به سوسکهای سیگار دارند. با بررسی دقیق زیر لوپ، آنتن سه بندی و گرزی شکل آن را از سوسکهای سیگار مجزا می کند. لاروها نیز شباهت بسیار زیادی به لارو سوسکهای سیگار دارند با این تفاوت که ظاهر آنها کرکی نیست.

نویسنده : شرکت خدماتی نیک اندیشان فردا ; ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٢٦
comment نظرات () لینک