شرکت نیک اندیشان فردا

این وبلاگ به مسائل مربوط به حشرات و جوندگان و راههای شناسایی و کنترل آنها خواهد پرداخت

+ مدیریت تلفیقی آفات(IPM) چیست؟

مدیریت تلفیقی آفاتIPM

الف: اهداف کلی

·                     شناسایی آفاتی که آسیب وارد می کنند.

·                     ایجاد و تنظیم مدیریت تلفیقی آفات (IPM) با استفاده از تکنیک های مختلف به طوریکه بر اساس آن از آفت کش ها تنها زمانی استفاده خواهد شد که سایر روش های دیگر کاربردی نداشته باشند .

 ب: تعریف آفات

آفت، موجود زنده ای است که زندگی ما را به مخاطره می اندازد ، هر چند که این موجود در طبیعت یا مکان دیگر ممکن است موجودی مفید باشد.

ج: تدابیر مورد استفاده در هنگام مواجهه با آفات

جهت مبارزه با آفات و متوقف نمودن رشد آن ها و جلوگیری از بازگشت مجدد این بندپایان  از روشهای زیر استفاده خواهد شد:

·                     بازرسی کامل محدوده ای که آلودگی در آنجا یافت شده است

·                     بررسی و مطالعه دقیق محل و مرکز آلودگی

·                     جداسازی و ایزوله کردن نمونه آفت زده

·                     جداسازی آفات و نمونه های آفت زده  و ایزوله کردن وخروج نمونه ها در درون ظروف در بسته به منظور جلوگیری از انتشار آنها

·                     ثبت دقیق اطلاعات مربوطه (مرحله رشد آفت ، نمونه های موجود در محل آلوده گی ، نمونه های آلوده )

·                     شناسایی نوع آفت ، چرخه زندگی آفت

بر پایه اطلاعات جمع آوری شده به پرسشهای زیر پاسخ داده خواهد شد:

-                     آیا حذف آفت به راحتی قابل انجام است؟

-                     آیا تخمی از آفت مشاهده می شود؟

-                     تعیین حداقل آسیب ایجاد شده جهت اتخاذ روش مناسب برای کنترل ؟

·                     برآورد میزان آلودگی

·                     مطالعه دقیق در زمینه مبارزه ای که قرار است انجام شود

·                     شروع IPM از محلی که برای اولین بار آلودگی در آنجا مشاهده شده است با استفاده  روش های مختلف مانند فریز کردن، ایجاد محیط های بدون اکسیژن و یا جایگزینی گاز دیگری به جای اکسیژن نظیر نیتروژن، ارگون و  دی اکسید کربن جایگزین ، استفاده از جاروبرقی و یا حتی سموم مناسب و کارا با در نظر گرفتن کلیه جوانب

·                     پاکیزه کردن کلیه نمونه ها و اشیاء موجود بعد از انجام روشهای کنترلی با استفاده از جارو برقی با رعایت کلیه جوانب به نحوی که کوچکترین آسیبی به محل وارد نسازد

·                     حذف آفات مرده و ضایعات ناشی از آن ها شامل جسد آفات، پوسته های لاروی و لانه هایی که می توانند آفات جدید را جذب نمایند

·                     تنظیم برنامه ای جهت ممانعت از بازگشت مجدد آفت و دقت و مراقبت تا حصول اطمینان به عدم وجود و یا بازگشت آلودگی

·                      در صورت وجود مشکلی در ساختار عمومی ساختمان بایستی به کارکنان بخش خدمات اطلاع داده و با همکاری آن ها تعمیرات لازم را انجام داد کنترل دقیق موادی که وارد موزه می شود و جلوگیری از ورود مواد آلوده

 آفات محیطی

هر آفتی که در محیط زندگی وجود دارد ممکن است به راحتی وارد اماکن و ساختمان هایی که به درستی عایق نشده اند شوند.

 سوسری ها، جیرجیرک ها، موشها، مگس ها، مورچه ها، هزارپا ، موریانه ها و هر آفت معمولی می تواند ساختمان ها و اماکن را مورد تهاجم  قرار می دهند

مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات IPM (Integrated Pests Management)

IPM ،فرآیندی است برای اتخاذ تصمیمی که  به ما کمک خواهد کرد تا به هنگام نیاز به سرکوبی حشرات، زمان و مکان آن را تعیین نموده و راهکار مناسبی را در برابر حملات آفات بکار بریم.

اهمیت استفاده از IPM

از آنجاییکه آفت کشها خطرات بهداشتی فراوانی را به پرسنل و کارمندان وارد می سازند. استفاده غیر مستقیم و تماس با حشره کش ها می تواند منجر به عوارض شدیدی چون آبریزش بینی، تهوع و اختلال در تنفس گردد. همچنین تماس با آفت کشها می تواند عوارض مزمنی چون حملات، تحریکات چشم و پوست و افت و نقص در حافظه گردد.

بسیاری از آفت کشها سرطانزا یا مستعد کننده برای ابتلاء به سرطان بوده و یا ناقص کننده جنین می باشند. برای حفظ خود، فرزندان، استفاده از آفت کشها باید با دقت فراوان و طبق دستورالعمل موجود در برچسب سم انجام شود.

 سایرخسارات ناشی از مصرف آفت کشها

·                     فرسایش فلزاتی مثل آهن، برنج، و سایر فلزات رنگ روشن

·                     اضمحلال پروتئین نظیر خز، پر، چرم، پشم و موی اسب

·                     زوال و نابودی کاغذ

·                     چروکی، سخت شدن و نرم شدن پلاستیک

·                     تغیر رنگ در رنگها و رنگدانه ها

·                     لک برداشتن سطوح و تماس با بخارات

چگونگی تشخیص مکان های نیازمند به کنترل؟

با توسعه استراتژی کنترل همواره می توان در مورد منابعی که باید حفظ شود و همچنین انواع آفاتی که به منابع صدمه خواهند زد، اندشید. آفات مختلف صدمات مختلفی نیز می زنند. نشانه های وجود آفات شامل:

·                     حفرات                                        علائم جویدگی

·                     از دست رفتن مو                             شبکه شبکه شدن

·                     ریختگی پوست                              خراشیدگی سطحی

·                     فراس (ضایعات ناشی از فعالیت حشرات که به شکل پودری نرم است)

·                     گلوله های مدفوع

چگونگی کنترل افت

·                     بررسی معمولی و روتین روزانه اشیاء به صورت چشمی و بررسی پوسته های لاروی به جا مانده، حفره های موجود در بافت، وجود توده هایی از مواد خراشیده شده پودری و ریزش مو در اطراف و زیر مصنوعات و نمونه سنجی در هر فصل یک بار و چک و کنترل کردن نمونه های آسیب پذیر مثل نمونه های بیولوژیکی و نمونه های مربوط به قوم شناسی

·                     بازدید روتین  و روزانه ساختمان به ویژه چک کردن چهار چوب درب و لبه پنجره ها به منظور یافتن هر گونه علامتی را که ممکن است نشانه ای از ورود آفات باشد

·                     جمع آوری آفات در حال حرکت با استفاده از تله های چسبان، تله های فرمونی و تله های نورانی بر اساس نوع آفت و محل بروز آلودگی براساس برنامه طراحی شده شامل:

1-                  تهیه نقشه منطقه ای که قرار است تله گذاری شود و مشخص کردن محل درها، پنجره ها، منابع آبی و گرمایشی و ابگذرها، محل های نمایش و کابینت ها و بخش های ذخیره سازی

2-                  تعیین محل قرار گرفتن تله ها مانند: امتداد حاشیه دیوارها ،گوشه ها،نزدیک درها،نزدیک پنجره ها و سایر منابع نوری،زیر مبلمان،نزدیک منابع آبی،نزدیک آبگذرها،نزدیک منابع حرارتی،داخل و بیرون محل های نمایش و کابینت های ذخیره سازی

3-                   کد دادن به تله ها برای شناسایی سریع

4-                  کنترل محل تله ها را در سراسر منطقه تله گذاری شده به ویژه: جاهای تاریک، گرم و مرطوب و کناره های دیوار که آفات تمایل زیادی به حرکت در امتداد آن دارند

5-                  مشخص کردن محل تله ها بر روی نقشه تهیه شده

6-                   ثبت اطلاعات مربوط به هر تله بر اساس کد مربوطه شامل:شماره تله، محل تله،تاریخ بازرسی،تعداد گونه های یافت شده در تله،و سایر اطلاعات مفید مثل مراحل زندگی گونه، شرایط غیر معمول و تاریخ جایگزینی تله

·                     کنترل مکانیکی 

-                     نصب وسایلی که بطور خودکار بسته می شوند، درهایی که به اتوماتیک باز و بسته می شوند و قرار دادن واشر روی قسمت بیرونی درها

-                     نصب توری روی آب گذرهای کف

-                     از بین بردن گیاهان رویشی و پیچک در ساختمان و اطراف آن

-                     تمیز کردن فاضلاب روها بطور منظم

-                     بستن پنجره ها و نصب توری هایی با اندازه سوراخ 20 مش در هر سانتیمتر مربع

-                     حذف صداهای ناهنجار مثل کابینت ها که برای حشرات بسیار جذاب می باشد

-                     به حداقل رساندن گرد و غبار

-                     استفاده از جاروبرقی به جای جاروی دستی برای تمیز کردن ساختمان

-                     درزگیری و مسدود ساختن کلیه حفره های داخل ساختمان

نویسنده : شرکت خدماتی نیک اندیشان فردا ; ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٢٦
comment نظرات () لینک